Napotki v času COVID-19


oktober 2020< Novice

COVID-19 žal nismo še premagali, tako da je treba upoštevati naslednja navodila:

 • Če ste bolni oz. kažete tipične znake bolezni (npr. težave z dihanjem, slabo počutje, nahod, utrujenost, kašelj, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura), ostanite doma in pokličite vašega zdravnika.
 • Redno in temeljito si umivajte roke vsaj 20 sekund.
 • Upoštevajte pravilno higieno kašlja in kihanja.
 • Ne dotikajte se obraza.
 • Izogibajte se tesnim stikom (npr. rokovanje, objemanje).
 • Upoštevajte medosebno varnostno razdaljo (priporočljivo 1–2 m).
 • Zbiranje več kot šest oseb ni dovoljeno (izjema velja za osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu).
 • Gibanje med 21. in 6. uro je omejeno (razen določenih izjem).
 • Povsod, tudi na prostem, po Sloveniji morate nositi masko, ruto ipd., da si pokrijete ustni in nosni predel.
 • Določene dejavnosti se začasno ne izvajajo (npr. verski obredi, shodi, obratovanje gostinskih obratov in hotelov)

Lahko obiščem Slovenijo glede na trenutne razmere? Seveda lahko, veljajo pa naslednji ukrepi:

 • Prebivalci Slovenije se ne smejo gibati med statističnimi regijami (razen določenih izjem). Ni omejitev v lastni regiji.
 • Prebivalci držav ali območij, ki so na t. i. zelenem seznamu, lahko vstopijo v Slovenijo brez omejitev: Avstralija, Nova Zelandija, Srbija in Urugvaj.
 • Prebivalci držav ali območij, ki so na t. i. oranžnem seznamu in so del EU oz. schengenskega območja, lahko vstopijo v Slovenijo brez omejitev.
 • Prebivalci držav ali območij, ki so na t. i. oranžnem seznamu in NISO del EU oz. schengenskega območja, lahko vstopijo v Slovenijo, le če predložijo negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU oz. schengenskega območja ali pri organizaciji, objavljeni na spletni strani NLZOH. Izjema: države Andora, Monako, San Marino in Vatikan, če so oz. bodo uvrščene na oranžni seznam, se obravnava enako kot države članice EU oz. schengenskega območja.
 • Prebivalci držav ali območij, ki so na t. i. rdečem seznamu, lahko vstopijo v Slovenijo, le če predložijo negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ne sme biti starejši od 48 ur in je bil opravljen v državah članicah EU oz. schengenskega območja ali pri organizaciji, objavljeni na spletni strani NLZOH. Izjema: tisti, ki imajo prebivališče v državi na rdečem seznamu in lahko dokažejo, da so bivali v državi na zelenem seznamu neprekinjeno najmanj 14 dni pred vstopom v Slovenijo, lahko vstopijo v Slovenijo brez omejitev.
 • Na mejnih kontrolnih točkah bo osebje preverilo vaše zdravstveno stanje (npr. opazovanje vidnih simptomov okužbe s koronavirusom), vaše osebne dokumente in namen obiska. Prosim preverite pri pristojnih organih v državi, kjer stalno oz. začasno bivate, glede morebitnih ukrepov ob vračanju v le-to državo.

Več informacij glede stanja COVID-19 v Sloveniji: 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/    
https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa  
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/     

< Novice